காலத்தைச் செதுக்குபவர்கள்/Kalaththai sethukkubavarkal

180.00

திரைப்படத் துறையில் மிகத் தீவிரமாக இயங்கிய இயக்குனர்களின் வாழ்வை அறிவதன் மூலமாக,அவர்களது படைப்புகளை புரிந்துகொள்ளும் நோக்கில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த நேர்காணல்களும்,கட்டுரைகளும் தொகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
மூன்று பகுதிகளாக பகுக்கப்பட்டுள்ள இப்புத்தகத்தில் திரைப்படங்களைஆன்மிக மற்றும் தத்துவார்த்த ரீதியிலான கண்ணோட்டம் கொண்ட இயக்குனர் முதல் பகுதியிலும், அரசியல் ரீதியிலாக தங்களது திரைப்படங்களை இயக்கியவர்கள் இரண்டாவது பகுதியிலும்,சமகாலத்தில் அதிக கவனிக்கப்படுகின்ற அதே தருணத்தில் வழக்கமான திரைப்பாணியை கையாளாத நவயுக திரைப்பட இயக்குனர்கள் மூன்றாவது பகுதியிலும் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள்.

காலத்தைச் செதுக்குபவர்கள்/Kalaththai sethukkubavarkal

180.00