மரம்

200.00

நாவல்
 
ஜீ. முருகன் அவர்கள் எழுதியது
ஆண்-பெண் உறவுகளுக்குள் நிகழும் போராட்டங்கள். பாவனைகள். பிறழ்வுகள்.பயங்கள். மீறல்கள் வீழ்ச்சிகளை கனவுகளற்ற உலர்ந்த மொழயில் வரைகிறது மரம். மனித நடத்தையின் விசித்திரங்கள் பண்பாட்டு அளவுகோல்களால் விளக்கக்கூடிய தல்ல என்பதை இந்த நாவலின் பாத்திரங்கள் நிரூபணம் செய்கின்றன.

மரம்

200.00