சாம்பனின் பாடல் Saambanin Paadal162.00

ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி ஒரு கதைக்கு வேண்டிய சுவாரசியம், கதைத்தன்மை, இலகுவான மொழி நடை எல்லாமே கச்சிதமாக அமைந்திருக்கும் கதை.
– சாரு நிவேதிதா
அமுதென்றும் நஞ்சென்றும் ஒன்று பெண்களின் இரு வேறு உலகங்களை காட்டும்  சிறப்பான கதை.
– சுப்ரபாரதி மணியன்
dhanraj mani
சாம்பனின் பாடல் Saambanin Paadal

162.00