கணையாழி பொக்கீஷம் – 5 தொகுப்புகள்

2,500.00 2,250.00

கணையாழி இதழ்கள் 1965 முதல் 1970 வரை வந்த இதழ்களின் தொகுப்பு 5 நூல்கள்.

  • இது ஒரு முன்பதிவு திட்டம்
  • ஸ்டாக் உள்ளவரை மட்டுமே
  • அஞ்சல் வழி மட்டுமே – இந்தியாவுக்குள்
  • தனி தொகுப்பு விலை ஒவ்வொன்றும் – 500 ரூபாய்கள்

Out of stock

X