ஒரு சினிமாவை, மெய்யான சினிமா ரசனையோடு ஒரு பார்வையாளன் அணுக விரும்பினால், அவன் எதையெல்லாம் என்னவாகவெல்லாம் கூர்ந்து கவனிக்கலாம் என்பதை இக்கட்டுரைகள் பரிந்துரைக்கின்றன. இதுவரை, நாம் பார்த்து ரசித்த அல்லது மகிழ்ந்த படங்களுக்குள்ளே எவற்றையெல்லாம் நாம் தவறவிட்டிருக்கிறோம் அல்லது நம் கண்ணுக்குப் படாமலேயே எவற்றையெல்லாம் கடந்திருக்கிறோம் என்பதையும் கவனப்படுத்த முயல்கின்றன இக்கட்டுரைகள்.
சினிமாவுக்கு என்று ஒரு மொழி இருக்கிறது. அதனை, திரைமொழி (Film Language) எனக் குறிப்பிடலாம். அதனூடே, திரைமொழிப் பார்வையாக, சினிமாவுக்குள் எத்தனைவிதமான ரசனைகளை ஒரு பார்வையாளன் கண்டெடுக்கலாம்? அதற்குத் துணைபுரியும் சினிமா கோட்பாடுகள், என்னென்ன வகைகளில் எப்படியெல்லாம் இதுவரை அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாகத்    தமிழ் சினிமாக்களில் கையாளப்பட்டிருக்கிறது? என்பதைத் தேடிப்பிடித்துப் பகிர்வதே இந்நூல்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “திரைமொழிப் பார்வை பாகம்-1/Thiraimozhipaaravi part-1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.