Featured Image
Featured Image
Featured Image
Sale!

நஞ்சுண்ட காடு/Nanjunda Kaadu

Rs.135.00 Rs.120.00

நஞ்சுண்ட காடு(நாவல்)

தமிழீழ விடுதலை போராட்டத்தை பதிவு செய்ய பல ஆக்கங்கள் உருப்பெற்றன, பெற்றுக்கொண்டும் இருக்கின்றன. கவியழகனின் நஞ்சுண்ட காட்டிற்கு இந்த படைப்புகளில் ஒரு தனியிடம் நிட்சயம் கிடைக்கும். அவர் தெரிவு செய்த களம், சிந்தனையின் ஆழம், சொல்லாடிய விதம் என்பன கவியழகனின் நஞ்சுண்ட காட்டை தனித்துவமிக்க படைப்பாக்கியிருக்கிறது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நஞ்சுண்ட காடு/Nanjunda Kaadu”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.