Featured Image
Featured Image
Featured Image
Sale!

பாகேஸ்ரீ/BaageSri

எஸ்.சுரேஷின் கதைகள் மாறுபட்ட சூழலில் புழங்கும்  பரிச்சயமற்றமனிதர்களைச் சுற்றி இயங்குபவைஅவருடைய மென்மையான இயல்பும்,விளையாட்டுத் தனமும்கருணையும் நமக்கு அம்மனிதர்களைநெருக்கமாக்குகிறதுகூடவே இரானி சாயையும் பிஸ்கட்களையும் கொஞ்சம்இசையையும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பாகேஸ்ரீ/BaageSri”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.