Featured Image
Featured Image
Featured Image
Sale!

பாப்லோ நெருதா – கேள்விகளின் புத்தகம்

பாப்லோ நெருதா – கேள்விகளின் புத்தகம்

தமிழில் : பிரம்மராஜன்

*

தொட்டதையெல்லாம் மன்னாக்கிய மிதாஸ் அரசனைப்போல, தொட்டதையெல்லாம் கவிதை ஆக்கியவர் நெரூதா. . இருபதாம் நூற்றாண்டில் எந்த மொழியிலும் மகத்தான கவிஞர் இவர் தான்..

– மார்க்வெஸ்

இது ஒரே புத்தகமாக தலைப்பிட்டிருந்தாலும் இதில் இரண்டு புத்தகங்களும் இரண்டு முன்னுரைகளும் தேவையான குறிப்புகளும் உள்ளன. (முன்னுரைகளை நான்தானே எழுத முடியும்?)

1.கேள்விகளின் புத்தகம்+பாப்லோ நெரூதா (74 கவிதைகள்)
2. பாப்லோ நெரூதாவின் தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்.(1925+1974)
62 கவிதைகள்.

பக்கங்கள் 272
கெட்டி அட்டை
அளவு ராயல்

தமிழில் : பிரம்மராஜன்

 

தொட்டதையெல்லாம் மன்னாக்கிய மிதாஸ் அரசனைப்போல, தொட்டதையெல்லாம் கவிதை ஆக்கியவர் நெரூதா. . இருபதாம் நூற்றாண்டில் எந்த மொழியிலும் மகத்தான கவிஞர் இவர் தான்..

– மார்க்வெஸ்

WRAPPER

PAPERBACK

Author

பிரம்மராஜன்

Series

2020

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பாப்லோ நெருதா – கேள்விகளின் புத்தகம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.