Featured Image
Featured Image
Featured Image
Sale!

முதலும் முடிவும்/Mudalum Mudivum

  • அறிவியலை வாழ்வோடும் கலையோடும் கலந்து, ஒரு தொடர் ஓட்டம் போலவே ஓடிச்செல்லும் கருத்து மது ஸ்ரீதரனுடையது. தமிழ் உலகில் நீண்ட நாட்களுக்குப் பின்பு அடையாளம் கண்டிருக்கும் புதிதான வாசனையோடு மிகத் தரமான கட்டுரைகளின் தொகுப்பு. சங்க இலக்கியம் தொட்டு, அரசியல், காதல், சினிமா பாடல், வாழ்வியல் அபத்தங்கள், அறிவியல் விளக்கங்கள் என அவர் கோர்க்கின்ற விதம் எதிர்காலத்தை ஒளிமிகுந்ததாய் காண்பிக்கின்றது

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “முதலும் முடிவும்/Mudalum Mudivum”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.